Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Dzienniczek pomiarów i obserwacji meteorologicznych

SUMY DOBOWE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH

Pomiary opadów przeprowadzane są o godzinie 7.00 (czas zimowy) lub 8.00 (czas letni). Wielkość opadów jest mierzona w milimetrach [mm] do odpowiada ilości litrów spadłej wody na metr kwadratowy powierzchni. Ilość opadu zmierzona o godzinie 7.00/8.00 dnia bieżącego jest określana jako suma dla dnia poprzedniego.