Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Wyłonienie gminy przyjaznej klimatowi

Konkurs "Gmina przyjazna klimatowi"

W ramach realizacji projektu WIKT zorganizowany został dwuetapowy konkurs „Gmina przyjazna klimatowi”. W pierwszym etapie polskie gminy obszaru wsparcia programu PL-SN były oceniane na podstawie danych z roku 2020 pobranych z Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych z Corine Land Cover. Analizowano dane odnosiły się do zużycia wody, skanalizowania gminy, ilości wytworzonych odpadów, długości dróg pieszych i rowerowych oraz lesistości. W drugim etapie do gmin skierowana została ankieta zawierająca pytania uszczegółowiające zagadnienia poruszone w pierwszym etapie, jak również pytania odnoszące się do aktywności gmin w zakresie inwestycji, planów oraz programów w zakresie ochrony powietrza, jak i adaptacji oraz mitygacji do zmian klimatu. 

Laureatami konkursu zostały następujące gminy (wymienione w kolejności alfabetycznej): 

Gmina miejska Bolesławiec

Gmina Bolków

Gmina Gryfów Śląski

Gmina Janowice Wielkie

Gmina Paszowice

Gmina Stara Kamienica

Gmina Świerzawa

Gmina Wojcieszów

Gmina Zgorzelec

Wręczenie statuetek i dyplomów dla laureatów miało miejsce   podczas 2. konferencji projektu WIKT mającej miejsce w Zgorzelcu w dniu 22.09.2022 roku. 

Gratulujemy laureatom!