Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Debaty

W ramach projektu zostało przeprowadzonych 20 debat na terenie Miasta Bolesławca, Gminy Bolków, Gminy Lwówek Śląski, Gminy Gryfów Śląski, Gminy Lubawka, Gminy Męcinka, Gminy Paszowice, Gminy Siekierczyn, Gminy Szklarska Poręba, Gminy Świerzawa oraz Gminy Wojcieszów. Uczestnikami debat była młodzież szkolna ze szkół podstawowych i średnich oraz mieszkańcy gmin - radni, sołtysi, pracownicy Urzędów, organizacje pozarządowe oraz zainteresowane osoby.

Debaty były prowadzone na terenie szkół oraz Urzędów Gmin, w pomieszczeniach zapewniajacych dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Debaty dla dorosłych

Wstępem do dyskusji były dwie prezentacje dotyczące zmian klimatu oraz wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury jako możliwości adaptacji do zmian klimatu oraz druga prezentacja dotyczyła wykorzystania energii odnawialnych oraz ograniczania niskiej emisji na terenie gminy.

Wnioski z debat: Uczestnicy zwracali uwagę na konieczność zwiększenia retencji na terenie gminy, zatrzymywania wody poprzez piętrzenie w rowach melioracyjnych, odtwarzanie i tworzenie zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych, ochronę mokradeł, dolin rzecznych, łąk zalewowych, zadrzewień, dbania o obszary chronione i tereny zieleni w miejscowościach.

Na terenach zabudowanych zwracano uwagę na konieczność rewitalizacji oczek wodnych i budowę zbiorników na wody deszczowe (w tym na terenach przemysłowych np. centrach handlowych). Poprawa retencji gleb miejskich poprzez odbetonowywanie parkingów, zastępowanie nieprzepuszczalnych nawierzchni beton, asfalt tymi przepuszczalnymi. Modernizację sieci burzowej i dostosowanie do nowych warunków - nawalnych opadów. Rozbudowę zielonej i niebieskiej infrastruktury (ogrody deszczowe, zbiorniki na deszczówkę przy rynnach, krawężniki odwodnieniowe ułatwiające zasilanie trawników wodami opadowymi. Nasadzenia drzew w centrum miast, parkingach jako działanie obniżające wysokie temperatury powietrza i zacieniające. Tworzenie parkingów dla aut elektrycznych i miejsc ładowania, tworzenie ścieżek rowerowych i wypożyczalni miejskich rowerów.

Debaty dla młodzieży

Wstępem do dyskusji były również prezentacje o zmianach klimatu oraz możliwościach wykorzystania energii odnawialnych w uzyskiwaniu niezależności energetycznej oraz obniżaniu kosztów zużycia energii w budynkach prywatnych i publicznych. Młodzież obliczała swój ślad wodny oraz projektowała rozwiązania z zakresu wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury oraz OZE na terenach szkolnych.

Propozycje młodzieży to: ścieżki rowerowe i parkingi dla rowerów na terenach miejscowości i przy szkołach, ogrody deszczowe i niecki retencyjne, rabaty bylinowe na terenie szkolnym, zielone dachy i zielone ściany, zieleń w pomieszczeniach klasowych, szczelna instalacja wodno-kanalizacyjna w toaletach szkolnych, mniej zabetonowania na parkingach, powszechna fotowoltaika na dachach, ogródki meteorologiczne, zacienione miejsca do odpoczynku dla uczniów na świeżym powietrzu.