Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
 • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

VIII spotkanie robocze Partnerów projektu

Protokół

VIII Spotkanie robocze Partnerów projektu WIKT

 

Data: 06 września 2022

Miejsce: on-line

Organizator: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB – P1

Załączniki:

1. Prezentacje

2. Zrzuty ekranu ze spotkania

L.p.

Tematy

Uzgodnienia

 

Powitanie i przedstawienie agendy – M.Adynkiewicz

 

1

Prezentacja dotychczasowych działań oraz planów na ostatni kwartał- B. Miszuk - (IMGW-PIB)

 

Przedstawiono dotychczasową realizację zadań, przedstawiono plan działań na ostatni kwartał:

  1. Mapa retencji obszaru wsparcia – przedstawienie dotychczasowych wyników - określono poziom naturalnej retencji dla każdej gminy, pokazano przykłady przygotowanych Kart retencji (potencjalnej retencji) dla gmin z obszaru wsparcia. W dalszym ciągu będą kontynuowane prace nad wygenerowaniem kart dla kolejnych gmin z obszaru wsparcia.

  2. Prace związane z oceną i zwiększeniem bioróżnorodności w obszarze wsparcia (Folder o bioróżnorodności z przykładami w obszarze wsparcia) – kontynuowano prace nad opisem przykładowych obiektów mogących mieć wpływ na zwiększenie bioróżnorodności, które nie są objęte ochroną prace będą kontynuowane wraz z napływem kolejnych zgłoszeń.

  3. Zakończono prace nad papierową wersją Elementarza młodego hydromorfologa (czekamy na wydruki z drukarni); Finalizowane są prace nad Elementarzem starszego hydromorfologa – po zakończeniu prac wersja .elektroniczna (.pdf) zostanie przesłany na stronę projektu; w rozpoczętym roku szkolnym planowane jest przeprowadzenie warsztatów hydromorfologicznych;

  4. Zakończono opracowanie materiałów do oceny bioróżnorodności środowiska wodnego „Wodni detektywi”:

 • Broszura „Bioróżnorodność środowiska wodnego na przykładzie Nysy Łużyckiej” – jest aktualnie w tłumaczeniu.

  1. Opracowanie broszury o zjawiskach ekstremalnych – czekamy na korektę tłumaczenia od PP2, następnie opracowanie zostanie przekazane do składu i wydruku.

  2. Monografia dotycząca ochrony klimatu – kompletowanie materiałów, przygotowano część opisów, przeglądnięto nadesłane karty działań miękkich i demonstracyjnych, umożliwiających zebranie informacji o zrealizowanych w projekcie WIKT mikroadaptacjach do zmian klimatu. Czekamy na wypełnione karty działań od PP2 i PP3.

1.7. Zakończono okres oczekiwania na odpowiedzi z ankiet online, finalizowane są prace mające na celu wytypowanie gmin do wyróżnienia (gmina przyjazna klimatowi);

1.8 Prowadzenie akcji na rzecz ochrony klimatu: Troska o niebieską infrastrukturę ze strony mieszkańców – Wodni detektywi – zakończono prace nad konspektem i prezentacją do warsztatów, zakupiono zestawy na warsztaty dla uczniów.

1.9 Finalizowane są przygotowania do warsztatów hydromorfologicznych

1.10. Przeprowadzenie akcji monitorowania klimatu

 • Przygotowanie polskiej instrukcji deszczomierza i dzienniczka.

2.

Prezentacja „Spotkanie partnerskie – realizacja projektu WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym” – I. Krukowska-Szopa, J. Woźnicka (FEZA)

Działania zrealizowane i zaplanowane:

- zadanie 1 zakończone – w tym zakończono ankietyzację mieszkańców;

- zadanie 2 – dokończone zostaną debaty w gminach; warsztaty przyrodnicze dla szkół z zakładania ogrodów oraz organizacja 2. konferencji;

- zadanie 3 – zorganizowane zostaną warsztaty hydromorfologiczne/hydrologiczne; dokończenie realizacji zakładania łąk kwietnych, nasadzeń drzew, rabat ziołowych

organizacja konferencji – termin 22.09.2022 w Zgorzelcu w MOK– potwierdzono agendę, od 07.IX rozpoczęte będzie rozsyłanie zaproszeń na 2. konferencję

4.

Wystąpienie – M. Bukowska (SAPOS)

PP2 współuczestniczy w realizacji działań w zad. 1 – m.in. dokonując korekty językowej broszury o zjawiskach ekstremalnej; współpracowano z PP4 nad filmem, oraz PP3 w związku z wizytami studyjnymi;

PP2 przedstawił trwające realizacje mikroadaptacji (rabaty kwietnej, łąki kwietnej, rabat ziołowych, zagospodarowania wody deszczowej przy ogródkach szkolnych i terenów zieleni, budowa biotopu).

Partner ma zaplanowane na okres jesieni działania nad organizacją kolejnych akcji klimatycznych (sprzątanie lasu, rzeki, wizyt studyjnych i warsztatów) m.in. warsztaty "Wodni detektywi” IX/X 2022, akcja zbiórki odpadów z udziałem młodych ludzi pod kierunkiem seniorów nad jeziorami i stawami, razem płyniemy i sprzątamy Nysę, Młodzi ludzie i seniorzy wspólnie sprzątają las, warsztat o powowdzi po stronie niemieckiej oraz warsztat o powodzi po stronie polskiej ze współudziałem PP1 i PP4;

Kontynuowane są prace nad przygotowaniem 7 broszur – budowa Mikroadaptacji np. biotopu itd. Oraz notatek do filmu o zrealizowanych przez PP2 mikroadaptacjach dla PP4; wypełnienie kart działań miękkich i demonstracyjnych dla PP1;

wstępny termin 3. konferencji to 21.XI-09.XII - do uzgodnienia z Muzeum w Goerltz.

 

5.

Prezentacja T. Żółkiewicz „Fundacja Natura Polska – zadania w projekcie”

Finalizacja praca nad modyfikacją pakietu zaleceń pro – klimatycznych, konsultacja z PP3;

Realizowane są kolejne założone działania pokazowe (wystawa objazdowa- plenerowa o ochronie klimatu – instalowana jest w kolejnych lokalizacjach)

Internetowa baza wiedzy o ochronie klimatu www.wikt.info

(bieżąca obsługa, uzupełnianie o nadesłane przez PP materiały)

Zaplanowano upowszechnianie informacji o zrealizowanych ścieżkach edukacyjnych w Żarach i Görlitz

Zaplanowano promocję projektu i Piknik klimatyczny w Bolesławcu 10.IX.2022;

Kontynuacja prac nad filmem o dobrych praktykach (nie tylko zrealizowanych w projekcie WIKT) sprzyjających klimatowi – planowany na XI.2022.

 

6.

Perspektywie finansowa 2021-2027 – kontynuacja współpracy

 

 

 

Podsumowanie spotkania

Partnerzy utrzymali chęć przygotowania nowego projektu, którego celem będzie kontynuacja działań transgranicznych w zakresie ochrony klimatu. Wstępnie PP rozważą udział w priorytecie 1 lub priorytecie 3.

- Kolejne spotkanie partnerów związane z przyszłym projektem zaplanowano na dzień 25.X.2022r – organizator IMGW;