Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Wizyty studyjne

W sobotę 21 maja 2022 zorganizowano w ramach projektu WIKT wizytę studyjną z Żar i Görlitz do Wrocławia, której celem było zaprezentowania najlepszych lokalnych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych. Uczestnicy wycieczki w pierwszej kolejności poznali Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis będące miejscem nauki o wodzie. Następnie udali się na dzielnicę Oybin, gdzie zaprezentowano efekty projektu Grow Green realizowanego przez miasto Wrocław. Działania te są świetnym przykładem, jak w skali lokalnej można wdrażać rozwiązania dla przyjaznego klimatowi otoczenia. Celem projektu jest przystosowanie miasta do zmian klimatu między innymi poprzez stworzenie katalogu demonstracyjnych rozwiązań zapewniających schronienie przed upałem, lokalne obniżenie temperatury, poprawę jakości powietrza i umożliwiających wykorzystanie wód opadowych. Te przykładowe rozwiązania to właśnie parki kieszonkowe, zielone ściany i ulice, wykonywanie utwardzonych nawierzchni przepuszczalnych czy też instalację zbiorników zbierających wody opadowe i ich dalszego wykorzystania.