Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

VII spotkanie robocze Partnerów projektu

W dniu 24 czerwca 2022 r. odbyło się on-line VII spotkanie Partnerów projektu WIKT. Na początku Partner Wiodący IMGW-PIB szczegółowo przedstawił dotychczasowe działania oraz plany na ostatnie dwa kwartały. Informacja ta objęła m.in. opis realizacji mapy retencji obszaru wsparcia (tworzenie kart potencjalnej retencji dla gmin obszaru wsparcia). Poza tym finalizowane są prace dotyczące wydruku elementarza młodego hydromorfologa i broszury o pogodowych zjawiskach ekstremalnych w obszarze wsparcia.

Partner SAPOS z Görlitz koordynuje wszelkie działania związane z akcjami klimatycznymi i mikro adaptacjami do zmian klimatycznych w tym: sprzątanie lasu, rzeki, wizyt studyjnych i warsztatów, założenia łąki kwietnej i rabat ziołowych. Pokazano postęp prac nad zagospodarowaniem wody deszczowej przy ogródkach szkolnych i tworzeniu terenów zieleni. Partner - Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja zrealizował: cykl szkoleń dla samorządów z wizytą studyjną we Wrocławiu, debat, nasadzeń drzew, łąk kwietnych i rabat. Przedstawiono informacje o raporcie z I etapu ankietyzacji na temat stanu świadomości mieszkańców o znaczeniu zielonej i niebieskiej infrastruktury w łagodzeniu zmian klimatu. Na najbliższy okres Partner poruszył kwestie organizacyjne związane z drugą konferencją projektową.

Partner Fundacja Natura Polska zrealizował różne działania projektowe m.in.: wyjazd studyjny - dobre praktyki klimatyczne (Wrocław) 21.05.2022, szkolenie dla samorządów (łąki kwietne), warsztaty z założeniem ogródków dla owadów w szkołach (Pieńsk, Jasień), uzupełnienia internetowej bazy wiedzy o ochronie klimatu www.wikt.info, akcję sprzątania na Nysie (realizacja 07.05.2022 Zgorzelec), kolejne mikroadaptacje (nasadzenia drzew i dwie łąki kwietne w powiecie zgorzeleckim i kolejne ścieżki edukacyjne w Żarach i Görlitz.