Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Szkolenie dla samorządów

W ramach realizacji projektu „WIKT- Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym” zostały przeprowadzone 3 szkolenia dla samorządów. Spotkania skierowane były do: pracowników Urzędów Miast i Gmin, radnych (Komisje Rolnictwa i Ochrony Środowiska), przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych oraz firm opiekujących się terenami zieleni, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Szkolenie miało na celu:

- podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz praktycznych możliwościach łagodzenia tych zmian poprzez wykorzystanie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach publicznych, terenach integracji mieszkańców, na terenach szkolnych, ośrodków kultury, świetlic,

- przygotowanie przedstawicieli j.s.t oraz jednostek pomocniczych do wdrażania takich rozwiązań na swoim terenie, źródła finasowania tych rozwiązań ( środki krajowe i UE),

- poznanie dobrych praktyk na przykładzie gmin wiejskich i miejskich.

Pierwsze ze spotkań odbyło się w Jaworze w listopadzie 2021r i uczestniczyło w nim 16 osób z terenu powiatu Jaworskiego oraz Złotoryjskiego.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 18.03.2022r w Bolesławcu, w spotkaniu wzięło udział 17 osób.

Ostatnie szkoleniu w Wojanowie odbyło się w dniu 26.04.2022r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów z powiatu karkonowskiego, kamiennogórskiego oraz zgorzelecki.