Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Warsztaty - ogrody przyjazne owadom

W ramach projektu „WIKT – Wsparcie działań  na rzecz ochrony klimatu w regionie transganicznym” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 zostały przeprowadzone warsztaty z młodzieżą szkolną na temat: „Jak zakładać ogrody przyjazne owadom, dobre praktyki pielęgnacji i tworzenia ogrodów, dobór gatunków i pielęgnacja, standardy pielęgnacji ogrodów”.

Następnie młodzież uczestniczyła w warsztatach praktycznych przy zakładaniu ogrodu-rabaty na terenie SP nr 3 w Złotoryi. Rabata ta znajduje się na skarpie po stronie zachodniej. Łącznie posadzono 245 bylin i krzewów przy dużym udziale uczniów tej szkoły. Powierzchnia przeznaczona do obsadzenia była porośnięta murawą i z dwóch stron otoczona krzewami (lilaki, forsycje, tawuły wierzbolistne). Projekt polegał na utworzeniu w tym miejscu rabaty bylinowej o charakterze świeżej łąki, złożonej w dużej mierze z roślin rodzimych gatunków. Celem  założenia ogrodu- rabaty przy szkole jest poprawa warunków dla różnorodności biologicznej oraz edukacja przyrodnicza.

Kolejne warsztaty przy zakładaniu ogrodu-rabaty odbyły się w szkole podstawowej nr 5 w Jaworze. Projektowany ogród- rabata znajduje się przed głównym wejściem do szkoły od strony północnej. Wysoki budynek zacienia teren przez większą część dnia i roku. Powierzchnia przeznaczona do obsadzenia była porośnięta murawą. Wzdłuż ścieżki głównej prowadzącej do budynku posadzono szpalery żywotników wschodnich przeznaczone do utrzymania jako niskie żywopłoty. Na trawniku rosną rozłożyste jałowce pośrednie. Celem nasadzeń było uatrakcyjnienie strefy wejścia i poprawa warunków dla różnorodności biologicznej przez wprowadzenie kwitnących krzewów jako ważnych elementów miejskiej zielonej infrastruktury.

Odrębnie zorganizowano warsztaty z młodzieżą szkolną w Szkole Podstawowej w Miszkowicach. Wykonany tam ogród-rabata znajduje się za budynkiem szkoły, na terenie dawniej użytkowanym ogrodniczo, osłoniętym drzewami (świerki pospolite, brzozy brodawkowate, wiśnia) tworzącymi zaciszne wnętrze odpowiednie na „zieloną klasę”. Powierzchnia przeznaczona do obsadzenia znajdowała się na lekkim stoku i jest porośnięta murawą. W ramach projektu posadzono ok. 30 malin oraz 100 bylin. Efektem działań jest utworzenie rabaty ziołowej, jako fragmentu zieleni służącego edukacji.