Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

O projekcie

Dodatkowe pole:Podjęta inicjatywa 4 partnerów z Polski i Saksonii w zakresie transgranicznej współpracy

Cel ogólny

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji instytucji rejonu wsparcia oraz kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu poprzez wdrożenie akcji na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności.

Opis projektu:

Podjęta współpraca przez partnerów z Polski i Niemiec w zakresie intensyfikacji współpracy instytucji i społeczności lokalnej na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru wsparcia zainicjonowana w projekcie TRANSGEA okazała się bardzo korzystna. Stąd rezultaty, które uzyskamy w nowym projekcie WIKT będą komplementarnym uzupełniniem i wartością dodaną dla mieszkańców obszaru wsparcia. Efektem współpracy partnerów z Polski i Niemiec będą różnorodne działania angażujące mieszkańców pogranicza. Działania te o charakterze spotkań, umożliwią wymianę poglądów (debaty, szkolenia, warsztaty, konferencje). Druga grupa to działania aktywnie włączające mieszkańców obszaru wsparcia (np. akcje sprzątania odpadów, zakładania łąk kwietnych, wysokich rabat). Godnym uwagi rezultatem będą szkolenia dla szkół i dorosłych (np. z zakładania łąk kwietnych, detektywi wodni, edukatorzy). Ponadto przygotowane będą liczne materiały (gra edukacyjna, broszury, wystawa objazdowa, foldery, monografia, tablice edukacyjne itd.) oraz internetowa baza wiedzy o ochronie klimatu, będące źródłem wiedzy o ochronie klimatu i sposobach jego ochrony.

Przewidziano również zorganizowanie 3 konferencji by na bieżąco informować o przebiegu, realizacji i wynikach projektu WIKT.

Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

Kierownik organizacyjny Projektu: dr Iwona Zdralewicz