Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Informacja o warsztatach hydromorfologicznych

W ramach projektu WIKT jedno z zaplanowanych działań z zakresu działań edukacyjnych dotyczyło dotarcie z informacjami o hydromorfologii do młodzieży szkolnej z obszaru wsparcia. W tym celu w IMGW-PIB przygotowano Elementarz dla młodego hydrormofologa (Fibel des jungen Hydromorphologen) wraz z formularzem oceny hydromorfologicznej (Formular für die Bewertung vor Ort) a także prezentację „Warsztaty hydromorfologiczne dla uczniów szkół podstawowych” (Presentation „Hydromorphologische Workshopd für Schüller”). Wszystkie materiały przygotowano w wersji dwujęzycznej. W materiałach tych opisano powiązane ze sobą procesy hydrologiczne i morfologiczne zachodzących w ekosystemach wodnych z podkreśleniem wagi ekosystemów rzecznych.
Pierwsze warsztaty z hydromorfologii dla uczniów klas IV i VIII miały miejsce w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu (21.09.2022 r.). Pracownicy IMGW-PIB przeprowadzili dwuczęściowe zajęcia składające się z części wstępnej teoretycznej oraz części terenowej. W części teoretycznej przybliżono teorię i podstawowe zagadnienia związane z hydromorfolgią oraz poinstruowano uczniów na co zwracać uwagę będąc nad rzeką i wypełniając formularz oceny terenowej. Następnie wraz uczniami udano się nad ciek Lubiatówka. Pobyt nad rzeką umożliwił samodzielne wypełnienie przez uczniów formularza i dodatkowe przedyskutowanie ciekawiących uczniów kwestii.


Kolejne warsztaty zostały przeprowadzone przez IMGW-PIB i SAPOS w dniu 08.12.2022 r. po stronie niemieckiej w Förderzentrum "Mira Lobe” w Görlitz. Poprowadzono 3 warsztaty dla uczniów klas VI, VII i VIII. Na początku przestawiono prezentację o rzece i hydromorfologii wzbogaconą o przykłady niekorzystnych presji z okolicy znanej młodzieży. Następnie zajęcia uzupełniono o quiz polegający na przedstawieniu fotografii rzek i przedyskutowanie z uczniami na temat elementów sprzyjających i niesprzyjających hydromorfologii. Zajęcia spotykały się z pozytywnym odbiorem.