Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

III spotkanie robocze Partnerów projektu

W czwartek 10 czerwca 2021 r. odbyło się on-line III spotkanie Partnerów projektu WIKT. Na początku Partner Wiodący IMGW-PIB szczegółowo przedstawił dotychczasowe działania oraz plany na najbliższe dwa kwartały. Zaawansowane są prace nad mapą retencji obszaru wsparcia – przedstawiono dotychczasowe wyniki (tworzenie listy danych przestrzennych, nanoszenie zmian, praca nad metodyką) oraz prace nad oceną i zwiększeniem bioróżnorodności w obszarze wsparcia (Elementarz hydromorfologa, „Wodni detektywi”, folder o retencji, warsztaty hydromorfologiczne, monitorowanie klimatu).

W dalszej kolejności poszczególni partnerzy przedstawiali stopień zaawansowania realizowanych działań za których realizację odpowiadają. Firma SAPOS opracowanie materiałów o gminie Neisseaue, które zostaną umieszczone w pakiecie zaleceń pro-klimatycznych. Partner przygotowuje program oraz nabór uczestników do akcji klimatycznych (sprzątanie lasu, rzeki, wizyt studyjnych i warsztatów z tworzeniem ogródków przyjaznych owadom). Wykonywane są rabaty ziołowe i łąki kwietne. Do września 2021 powstanie system nawadniania dla kompleksów mieszkalnych, ogródków szkolnych
i terenów zieleni.

Fundacja Natura Polska wydrukowała publikację - Jestem z klimatem. Rozpoczęto gromadzenie materiałów do opracowania pakietu zaleceń pro-klimatycznych. Prowadzono stronę internetową projektu. W czerwcu zostanie przeprowadzony II etap promocji projektu
w prasie. Realizacja akcji klimatycznych uzależniona jest nadal od sytuacji z COVID-19. Część z nich realizowane będzie w IV kwartale 2021 a pozostałe na wiosnę 2022 roku.

Rozpoczęto opracowanie materiałów merytorycznych do publikacji o smogu. Opracowano szczegółowy program pikniku klimatycznego, który odbędzie się w sierpniu 2021. W trakcie są prace związane z opracowaniem materiałów do wykonania wystawy fotograficznej oraz ścieżek edukacyjnych.

Partner - Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja realizuje prace nad opracowaniem materiałów
o trzech gminach w woj. dolnośląskim, które zostaną umieszczone w pakiecie zaleceń pro-klimatycznych.