Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

II spotkanie robocze Partnerów projektu

W wtorek 16 lutego 2021 r. odbyło się on-line II spotkanie Partnerów projektu WIKT. Na początku Partner Wiodący IMGW-PIB szczegółowo przedstawił dotychczasowe działania oraz plany na najbliższe dwa kwartały. Najważniejszym zadaniem jest organizacja konferencji online otwierającej realizację projektu, która odbędzie się 23 marca 2021. Omówiono także stan realizacji wykonania mapy retencji obszaru wsparcia, działań mających na celu ocenę i zwiększenie bioróżnorodności w obszarze wsparcia, przygotowanie Elementarza hydromorfologa i opracowania materiałów do oceny bioróżnorodności środowiska wodnego „Wodni detektywi” oraz broszury o zjawiskach ekstremalnych w kontekście ochrony klimatu.

W dalszej kolejności poszczególni partnerzy przedstawiali stopień zaawansowania realizowanych działań za których realizację odpowiadają. Firma SAPOS (przygotowanie informacji o stanie środowiska po stronie niemieckiej, realizacji akcji sprzątania lasu i zbiórki odpadów do końca III kw. 2021), Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja (folder o retencji, debaty i szkolenia dla edukatorów, Deklaracja przyjaciel klimatu - opracowanie propozycji dokumentu, „Gmina przyjazna klimatowi”) i Fundacja Natura Polska (prace przygotowawcze nad pakietem zaleceń klimatycznych dla regionu, wydano publikację „Jestem z klimatem”, wykonywane są mikroadaptacje-nasadzenia drzew, przygotowano programy akcji klimatycznych i Pikniku Klimatycznego w Żarach, kontynuowana jest promocja projektu w prasie i prowadzenie internetowej bazy wiedzy o ochronie klimatu).

Następnie partnerzy przedyskutowali swoje obowiązki wynikające z realizacji zaplanowanych działań oraz omówili prace zaplanowane do wykonania w przyszłych dwóch kwartałach.