Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

I Spotkanie Robocze otwierające współpracę w projekcie WIKT

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia w związku z sytuacją epidemiologiczną I Spotkanie Robocze partnerów projektu WIKT odbyło się on-line w dniu 15.12.2020. Na wstępie Partner Wiodący przypomniał zgromadzonym założenia i cele projektu. W dalszej kolejności partnerzy przedstawiali koncepcje realizacji zadań, za których realizację odpowiadają (zadanie 1 – IMGW-PIB, zadanie 2 – SAPOS, zadanie 3 – Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja i Fundacja Natura Polska). Następnie partnerzy przedyskutowali swoje obowiązki wynikające z realizacji zaplanowanych działań oraz omówili prace zaplanowane do wykonania w przyszłym kwartale. Wiele uwagi poświęcono również alternatywnym rozwiązaniom prowadzenia działań wymagających kontaktu z interesariuszami związane z zakazem organizowania zgromadzeń obowiązującym na terenie Polski, jak i Saksonii.