Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

I Konferencja projektu WIKT - wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu na pograniczu Polski i Saksonii

W dniu 23.03.2021 r. została przeprowadzona on-line konferencja otwierająca projekt WIKT. Realizując konferencję organizatorom zależało na uwzględnieniu celów projektu WIKT to jest: intensyfikacji współpracy instytucji i społeczności lokalnej w celu kreowania świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza w zakresie ochrony klimatu.

Podczas seminarium zaprezentowano sześć prezentacji. Pierwsza z nich kierownika projektu Mariusza Adynkiewicza-Piragasa (IMGW-PIB) wprowadziła uczestników w tematykę celów i zadań planowanych w projekcie WIKT. W kolejnej prezentacji Bartłomiej Miszuk (IMGW-PIB) przedstawił prace nad klimatem pogranicza polsko-saksońskiego ze szczególnym uwzględnieniem pogodowych zdarzeń ekstremalnych. W kolejnej prezentacji Frank Fuchs (SAPOS gGmbH) przedstawił dotychczasowe doświadczenia i przykłady dobrych praktyk z przeprowadzonych działań dla klimatu w projektach realizowanych przez SAPOS. W kolejnym referacie Frank Lehmann (SAPOS e.V.) przybliżył informacje o mikro - adaptacjach do zmian klimatu zrealizowanych w szkolnym ogrodzie edukacyjnym w Görlitz. Zwrócono uwagę, że te działania (m.in. budowa zielonej ściany, stacji meteorologicznej, grządek z ziołami i łąki kwietne) wykonane były z aktywnym udziałem młodzieży szkolnej. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć film o tych mikro - adaptacjach.

W przerwie uczestnicy konferencji obejrzeli film pt: "KLIMAT". Film przybliżył podstawowe pojęcia związane z klimatem oraz przykłady działań lokalnych na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

W prezentacji Ireny Krukowskiej-Szopy (FEZA) przybliżono znaczenie zielono-niebieskiej infrastruktury w adaptacji do zmian klimatu. Ostatni referat przedstawił Tomasz Żółkiewicz (Fundacja Natura Polska) przybliżając informacje o przykładach dobrych praktyk polsko-niemieckiej współpracy na rzecz ochrony klimatu. Konferencję zakończyło podsumowanie. Podczas konferencji stwierdzono, iż istnieją liczne wyzwania związane z prowadzeniem zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi (wodą, bioróżnorodnością, lasami) w warunkach zmieniającego się klimatu a wiele działań może być realizowane w skali lokalnej.

W seminarium wzięło udział ok. 60 osób. Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy na kolejne spotkania realizowane w ramach projekt WIKT.

NazwaDataRozmiar
feza-znaczenie_zielono-niebieskiej_infrastruktury_w_adaptacji_do_zmian_klimatu.pdf

FEZA-Znaczenie zielono-niebieskiej infrastruktury w adaptacji do zmian klimatu

2022-10-15 08:345454,94 KB
fnp-polsko-niemiecka_wspolpraca_na_rzecz_ochrony_klimatu_-_przyklady_dobrych_praktyk.pptx

FNP-Polsko-niemiecka współpraca na rzecz ochrony klimatu - przykłady dobrych praktyk

2022-10-15 08:3525885,58 KB
imgw-pib-pogodowe_zdarzenia_ekstremalne_w_rejonie_granicznym_polska-saksonia.pdf

IMGW-PIB-Pogodowe zdarzenia ekstremalne w rejonie granicznym Polska-Saksonia

2022-10-15 08:361859,99 KB
sapos-folgreiche_klimaschutzmassnahmen_in_gorlitz.pdf

SAPOS-folgreiche Klimaschutzmaßnahmen in Görlitz

2022-10-15 08:399300,88 KB
sapos-wikt_-_unterstutzung_von_klimaschutzmasnahmen_in_der_grenzregion_polen-sachsen.pdf

SAPOS-WIKT – Unterstützung von Klimaschutzmaβnahmen in der Grenzregion Polen-Sachsen

2022-10-15 08:394157,56 KB