Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Cele szczegółowe

Dodatkowe pole:Przygotowanie / Koordynacja i intensyfikacja / Kształtowanie

Wyznaczono 3 cele szczegółowe projektu:

  1. Wypracowanie materiałów wspierających ochronę klimatu i bioróżnorodność dla potrzeb instytucji i mieszkańców.
  2. Wspieranie kompetencji samorządów lokalnych regionu wsparcia w zakresie dbania o klimat.
  3. Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony klimatu i bioróżnorodności